Ly_Hoang_Official

EURUSD - Entry không tưởng đã có

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xin chào anh chị em!
Mình lại tiếp tục giới thiệu đến anh chị em 1 thương vụ mà đến mình cũng không nghĩ rằng có thể thực hiện được!

Tỷ giá bằng 1 là điều rất hiếm gặp giữa 2 nền kinh tế. Anh chị em có thể nhìn trên hình những thời điểm tỷ giá này bằng 1 rất ít và đó cũng là đáy của chu kỳ vận động tỷ giá.

Khuyến nghị thực hiện vào lệnh theo phương pháp DCA và….mức chốt lời sẽ tuỳ vào khả năng của mỗi người! Riêng với những ai scapling thì nên giữ lập trường trong quá trình scapling nhé!

TP khuyến nghị: 1.14xxx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.