OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
xác nhận trend tăng .xu hướng giá va đập tại vùng kháng cự và đi lên .a e chờ hồi để mua lên nhé.
chúc a chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.