GAMOFX

EURUSD VAI ĐẦU VAI NGƯỢC

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
mô hình vai đầu vai
ep, sl , tp trên hình nhé các bạn
tỷ lệ RR tiềm năng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.