NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có thể đang hướng về mốc kháng cự đầu tiên của nó tại 1.12383. Nếu làm được thì nó sẽ đập xuống và hướng lại về mốc hỗ trợ tại 1.11345.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.