NguyenThang33

EU - Short

Giá xuống
SAXO:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có thể đang hướng về mốc kháng cự đầu tiên của nó tại 1.12383. Nếu làm được thì nó sẽ đập xuống và hướng lại về mốc hỗ trợ tại 1.11345.