SonPriceAction

EURUSD short

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU vẫn đang chạy trong kênh giá giảm trên khung biểu đồ d1 kể từ tháng 1/2019. Giá đang tiếp cận lại trendline phía trên và nếu tại đây có tín hiệu đảo chiều thì sẽ là 1 lệnh sell với tỷ lệ R;R khá tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.