FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
SHORT
Giao dịch bắt đầu
Giao dịch bắt đầu
Giao dịch bắt đầu