LUC_TRADING

EU XU HƯỚNG

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
A E đang theo kèo Buy của mình thì chú ý vùng 1.100 vì vùng này rất nhạy cảm chú ý để chốt lời . xu hướng sắp tới lực mua đang rất mạnh phải chờ thêm tín hiệu xác nhận có phá vỡ trend ngày không thì mới vô kèo được.
Chúc a e thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.