khoahuynh

EURUSD - Phục hồi từ Supply - Canh buy

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU có tín hiệu giảm khi tiếp cận vùng Supply ở 1.1465.
Canh sell lướt sóng từ vùng này (Stoploss 1.1488) và Buy chính ở 1.1301
Stoploss 1.1264.
Take profit 4R ở 1.1464

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.