LeTrongHoaiNam

EUR/USD Buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi USD mạnh lên thì hiện tại dòng tiền đã quay lại EUR
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.