haivinhbuh

EU - Mô hình vai đầu vai ngược

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Eu đang có mô hình vai đầu vai ngược vô cùng rõ ràng, tại các đỉnh đầu và vai luôn có lực mua rất mạnh, hơn nữa cây nến Breakout có khối lượng lớn, cho thấy vùng phá vỡ này có độ tin cậy rất cao. Thêm vào đó, EU đang ở trên vùng số chẵn rất đẹp, đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh.
Dự kiến sẽ có 1 cú back test trước khi giá tiếp tục tăng.
Mua vào tại vùng có khối lượng giao dịch lớn 1.2125-35.
SL 1.2090.
TP 3-4RR
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.