HuynhSang-Forex

EURUSD quay về xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đang xuất hiện những dấu hiệu Giảm do ảnh hưởng từ đồng USD đang có dấu hiệu mạnh lên. Nhận định cũ là kì vọng EU phá vùng giá 1.21600 để có thể Tăng lên tiếp tục nhưng chúng ta phải nhìn theo những tín hiệu của thị trường nhé.
Hôm qua đã sell được EU không biết mn có ai theo không. Nếu chưa thì có thể tiếp tục canh SELL thôi nhé.
Vùng canh SELL tầm 1.20550 nhé
Bình luận: EU Đúng Plan đã phân tích nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.