FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá sẽ kéo xuống mốc 61.8% hình thành hai đáy ---> giá sẽ bật lên từ đây!
Giáng Sinh An Lành AE

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.