AlligatorFXTeam

EURUSD TIẾN VỀ KHU VỰC 1.15000

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Nến ngày 23/9 đã break khu vực 1.17000, đây là mốc hỗ trợ mạnh trong nhiều tháng qua.
- EMA(10) cắt EMA(20) cảnh báo xu hướng giảm đang xảy ra
=> Canh sell quanh tại giá hiện tại theo nhịp break này
- Dừng lỗ sẽ đặt tại khu vực 1.17200 (đỉnh cây nến ngày 23/9)
- Mục tiêu: 1.15000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.