dinhchien

EURUSD - tăng ở khung H4

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* Đếm sóng theo quy tắc sóng của Symmetry.
* Mục tiêu được tính theo quy tắc sóng của Elliot .
* Vùng đảo ngược là 120% -161,8% Fibo Mở rộng (dừng lỗ).
* Vùng Swing được sao chép từ giao động trước đó.

* Count wave by Symmetry's waves rule.
* Targets are calculated by Elliot's wave rule.
* Reversal zone is 120%-161.8% Fibo Extension of the Current magnitude (stop loss).
* Swing zone is copied from the previous Magnitude.