MinhBaotrader

EurUsd giảm khi Usd tăng trở lại.

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân kỳ ẩn MACD khung daily.
Sell EurUsd , sl = 1.135, tp = 1.104
Hoặc đợi đến khi MACD có phân kỳ ẩn (thấp hơn 0.006) thì cắt lệnh sell và vào luôn lệnh buy.

Bình luận