JaneDoan

EURUSD Daily thận trọng khi giao dịch EU

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng chéo C theo mô hình 5 sóng đã hình thành nhưng mô hình giá vẫn chưa chắc chắn cho việc giao dịch.
Tốt nhất đứng ngoài thị trường lúc này và theo dõi thêm