JaneDoan

EURUSD Daily thận trọng khi giao dịch EU

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng chéo C theo mô hình 5 sóng đã hình thành nhưng mô hình giá vẫn chưa chắc chắn cho việc giao dịch.
Tốt nhất đứng ngoài thị trường lúc này và theo dõi thêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.