GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang trong cấu trúc giảm giá trong ngắn hạn

canh sell giá 1.1190, stop 1.1230 mục tiêu 1.1100

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.