GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang trong cấu trúc giảm giá trong ngắn hạn

canh sell giá 1.1190, stop 1.1230 mục tiêu 1.1100

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch