NguoiLa15

Dài hạn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giao dịch theo hình
100% page đánh theo nhé
thời gian tới sẽ cho từng lệnh giao dịch khi nào lệnh đó chạy xong mới cho tiếp lệnh kế tránh trường hợp mong lung rồi mất tiền cho market
FOREX DOWN
Giao dịch đang hoạt động: chạy xong mũi tên 1 tiếp tục mũi tên 2