congminh222

EURUSD Tìm kiếm cơ hội Sell

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần trước theo phe Buy ăn đủ rồi, giờ đầu quân phe Sell thôi :D

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.