GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Thị trường đang quay trở lại với các tài sản rủi ro cao

Canh buy EURUSD giá 1.1310, mục tiêu lên đến 1.1400

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh