congminh222

EURUSD Xu hướng tăng tiếp diễn

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Bảo không vào lệnh nữa mà thấy khá đẹp lại ngứa tay :)))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.