Bao_bao

Biểu đồ EURUSD

Bao_bao Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ EURUSD
Bình luận:
Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy vùng giá này thích hợp để Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.