Bao_bao

Biểu đồ EURUSD

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ EURUSD
Bình luận: Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy vùng giá này thích hợp để Buy