NguyenIval2804

EURUSD

Giá lên
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD sóng hồi tăng, mình đánh theo h4 và h1

entry 1.15943

sl 1.15327 ( 60pip)

tp của mình 1.17429 ( 148 pip)

đây là kèo dài nên có thể tự điều chỉnh TP để sao cho phù hợp với từng người

Calm Down
Happy trading
Bình luận:
mình hủy lệnh này nhé mọi người ơi, bị âm chút nhưng không sao

tại sao mình lại hủy lệnh này, vì giá nó chạy không được đẹp, đã qua mấy ngày rồi nhưng giá vẫn sideway một cách khó chịu như này thì theo mình khi hết sideway là đi lên hoặc đi xuống mạnh lắm.

Vậy nên mình thoát hàng thôi, lên cũng không tiếc mà xuống thì bảo toàn được vốn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.