GKFXPrimeVN

EURUSD, tăng nữa không?

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau bản tin phi nông nghiệp của Mỹ, USD đã hạ nhiệt và bắt đầu đi xuống! Có thể thấy số lượng việc làm mới được tao ra rất thấp so với dự đoán và so với các thời kỳ trước đây. Điều đó dường như đã được dự báo khi mà gần đây NFP liên tục không quá tốt. Khi chiến tranh thương mại bắt đầu gay cấn, ít nhiều nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Dự đoán EURUSD tiếp tục tăng mạnh trong nửa sau tháng 6.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.