NgocHaiPearlie

EURUSD - Chốt lời sell, test hỗ trợ ngắn hạn.

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng EURUSD hiện tại đã hết lực sell và dấu hiệu điều chỉnh tăng có thể hình thành trong ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.