NgocHaiPearlie

XAU - USD: So sánh sức mạnh các đồng tiền

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ so sánh sức mạnh các đồng tiền so với vàng và so với usd.
USD hiện đang tương đối mạnh so với hầu hết các đồng tiền khác.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.