ThomasTrinh

EURUSD - SHORT H1

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
chúng ta thấy tại khung H1
vùng khánh cư đã được phá vỡ!

Trong quá khứ, điều này đã làm việc rất tốt

Về dài hạn, tôi thấy 111768 là mục tiêu mà eur/usd có thể đạt được
nhưng điều đó có thể mất một hoặc hai tuần.
trên đây là trend line khung H1
Chúc các bạn thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.