NguyenThang33

Phân tích cặp EUR/USD

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như trên biểu đồ phân tích, có hai mốc giá để anh chị em có thể quyết định LONG hoặc SHORT.
Nếu giá đi lên, chạm vào mức 1.14341 thì giá sẽ đảo chiểu đi xuống--> Chúng ta sẽ canh SHORT tại thời điểm này.
Nếu giá đi xuống, chạm vào mức 1.13011 thì giá sẽ đươc đẩy lên --> Chúng ta sẽ canh BUY tại thời điểm này. Đây cũng là mức giá thấp trong 2 tháng gần đây, là mức cản khá cứng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.