poorpuppi

EURUSD

Giá lên
poorpuppi Pro+ Updated   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích ngắn hạn của EU:
_Ta có thể label theo 5 sóng xuống như hiện tại.
_Khả năng vẫn còn một đợt hiệu chỉnh, vì vậy ta canh mua vào
_Vùng buy limit là một vùng kháng cự, cluster của 2 fibo 0.5 và 1
Rủi ro:
_Giá tăng trước đó theo dạng zigzag nên khả năng đợt giảm này về 0.9 của đợt tăng trước là có. Và khi đó sẽ là Flat hoặc WXY
_Vì vậy mình chọn SL ngắn theo FIBO 0.786 và dưới vùng kháng cự 1 tí, TP là 0.618 của đợt giảm lớn.
Đóng lệnh: dừng lỗ: Kỳ vọng giá hồi không đạt. cập nhật lại sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.