LuTienSinh

EURUSD - Đưa sóng nào, Đu sóng đó!!

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD hiện vẫn đang tuân thủ theo Uptrend trên khung lớn của mình, sóng hiện tại chỉ mang tính chất giảm điều chỉnh trong ngắn hạn.

Hiện giá đang có bước phản ứng tại Fibo 38.2 (hợp lưu cạnh dưới channel giảm) nên phục hồi. Có thể canh Sell nhịp sóng cuối ở quanh vùng 1.11175 – Supplyzone trên, hợp lưu cạnh trên channel và chốt chặn fibo 61.8. Với SL nếu giá thoát khỏi 1.116 và TP hướng đến tối đa 1.103.

Chiến lược canh Mua chủ đạo theo Trend ở quanh 1.102-1.103 – vùng demandzone dưới hợp lưu cạnh uptrend cũng là fibo 23.6 với SL 1.096, TP vô cực tự xử vì kì này tui dự EU sẽ phá vỡ Downtrend dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.