NguyenThang33

Phân tích cặp EU - Xu hướng dài sẽ nuôi LONG

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đáy là 1.1516, trong phiên Á có khả năng tam giá sẽ hướng lên và trước phiên London sẽ đạt mức 1.156, sau đó thì có thể thậm chí sẽ lên mức cao hơn nữa, theo như hình vẽ bên trên biểu đồ.
Hãy cùng theo dõi xu hướng xem đi về đâu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.