VuVanTien94hd

EURUSD kịch bản buy của H4

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
lệnh sell scalp m15 đã xong,
tổng thể h4 vẫn cho trend giảm. mua lần này là mua theo miti .

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.