Sanforex-com

Chỉ số EURO - EXY

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Trên khung H4, chỉ số Euro đã tụt xuống dưới đường viền cổ, thời gian tới chỉ số có thể giảm tiếp tục, các cặp tiền EUR/xxx sẽ giảm theo.
Mục tiêu là vùng 114.3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.