URIFX

EXY: Vẫn giữ quan điểm Tăng

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Đồng EUR đã hồi về để form thành channel mới. Mua EUR có cơ R:R tốt.