tabaytrading

Meta - Kẻ tiên phong thế giới Metaverse sẽ là ngòi nổ

NASDAQ:META   Meta Platforms
Về xu hướng Ngắn hạn: Meta đang suy yếu khi gặp kháng cự của xu hướng giảm Ngắn hạn theo ngày.

Tuy Nhiên về Trung hạn, hay Tuần cho thấy Meta đang có sự tích lũy nền giá vùng đáy của xu hướng giảm Trung hạn.
Meta sắp sửa vượt khỏi xu hướng giảm Ngắn hạn và sẽ có sự hồi phục trên khung Tuần.
Tạm thời kháng cự theo tuần ở khoảng 318-340.

Trên đồ thị Tháng Meta đang mấp mé vùng hỗ trợ 243 - 262. Về Dài Hạn tạm thời Meta đang đà giảm, tuy nhiên nó có thể cần thêm thời gian tích lũy trên khu vực hỗ trợ của xu hướng tăng và trở lại đà tăng.

Chúng tôi nghĩ rằng Meta sẽ là cảm hứng để xu hướng Metaverse bùng nổ, kéo theo sự bùng nổ kinh hoàng của thị trường Blockchain, hay Metaverse trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.