GKFXPrimeVN

FB, lập đỉnh mới chỉ là vấn đề thời gian!?

Giá lên
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Sau quyết định hoãn thuế của Trump đối với hàng hóa TQ nhập vào Mỹ, thị trường tài chính toàn cầu đã phục hồi đáng kể, gold giảm. Trong xu hướng phục hồi mạnh mẽ đó, có cổ phiếu Facebook . Facebook ko có nhiều cơ hội kinh doanh tại TQ , tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý chung từ thị trường nên tgian qua cp chưa thể tăng đột biến được. Với sự phát triển mạnh mẽ của instagram, Facebook có thêm một chú gà đẻ trứng vàng ko thua ứng dụng Facebook! Với doanh thu và lợi nhuận kỷ lục quý 2 vừa qua, cổ phiếu này hứa hẹn sẽ còn tăng rất mạnh trong thời gian tới. Anh em tham khảo chiến lược trên hình nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.