LeTrongHoaiNam

Mua cổ phiếu Facebook ngay thôi

Giá lên
NASDAQ:FB   Meta Platforms, Inc
Facebook vẫn trong trend tăng dài hạn, chẳng có gì mà lo lắng cả, cầm chắc rồi sẽ lên thôi