Tulamai

fcn- xu hướng tốt

HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
53 lượt xem
0
Xu hướng tốt. Mặc dù khá nhiều cung lơ lưng chờ chốt hàng phía trên. nhưng phân tích kỹ thuật cho thấy
MA 20 đang cắt MA50 tính hiệu tốt.
Gía đi trên MA 200.
Mình sẽ giải ngân 30% vốn vào FCN .