BINANCE:FETBTC   Fetch.AI / Bitcoin
Fet chỉ cần vượt qua được cảng này thì sẽ high :)))) đến bây giờ Fet đang test cảng lần thứ 2.... bây giờ có thể fomo hoặc đợi tín hiệu phá cảng để fomo