BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
Fetch AI.
Hiện chart Fet trên khung D đã test lại vùng fibo 0.5 ( 0.8$) trùng với ema 34. Tín hiệu khá đẹp để mua vào.
Với lượng volum khá tốt nên có thể kì vọng mức lợi nhuận của Fet trong sóng này là 50-60%.
Cắt lỗ từ vùng giá hiện tại 5-7%.
Tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn nhé.
Chúc giao dịch thành công !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.