VietBlockChain

FET/USDT Vẫn Còn Hy Vọng X3

Giá lên
BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
FET/USDT:
Đầu tháng 12/2019 FET/USDT đã phá vỡ kháng cự trên (0.05 usd) của Trading Range, đó là tín hiệu của sự tăng giá, tín hiệu của giai đoạn Markup. Tuy nhiên đến thời điểm này giá đã quay lại bên trong Trading Range.
HIện tại giá đang năm giữa TR và đang trên đà đi xuống. có một ngưỡng hỗ trợ nhỏ tại 0.45 usd, ngưỡng này cũng trùng với mây Ichimoku 1D, tuy nhiên mây rất mỏng giá rất dễ xuyên qua. Vậy có tín hiệu tốt nào để giá phục hồi lên trên 0.05 usd và tiếp tục lên hay không? => Có. Volume đã giảm xuống thấp cho thấy lực bán đã yếu đi nhiều, hy vong Buyer sẽ xuất hiện và đẩy giá lên trên 0.05 usd.
Chiến lược:
Buy:
1/ khi giá lên trên 0.05
2/ Buy khi giá xuống đến 0.035
Sell:
0.07, 0.09, 0.18

* Update will continue
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.