Phamdong1969

đang tạo vùng tích luỹ

Giá lên
KRAKEN:FILUSD   Filecoin / U. S. Dollar
282 lượt xem
3
Fil/USD ( dự liệu trên sàn Kraken vì sàn Binance đang bảo trì )
Trên đồ thị 1D và 4H giá Fil đang tạo vùng tích luỹ tại khu vực 29$ - 31$
Mục tiêu cho đợt tăng gia sắp tới là 35$- 40$ - 68$
Nếu giá Fil phá xuống dưới 28$ thì đợt tăng giá thất bại!

Bình luận