Cowboyyy

FLC Chắc có lẽ sắp toang rồi

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Liệu giá bao nhiêu thì up bô??