HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
200 lượt xem
0
Sóng chéo kết thúc ở 5 cho thấy sự điều chỉnh bắt đầu.
Điều chỉnh là tốt để chúng ta có thể buy giá tốt hơn.
Mục tiêu 4.5