HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Những ngày gần đây, dường như có quá nhiều thông tin cả có lợi cả thất thiệt với FLC .
Tại các diễn đàn Chứng Khoán nói chung và diễn đàn chơi chứng khoán nói riêng, rất nhiều anh em buông lời lả lơi với sếp tổng FLC Quyết Trịnh.
-
Niềm tin vào FLC vẫn còn đó, nhưng nồi cơm nhà mình nhất quyết phải giữ bằng được.
Mua vào vùng giá 3k5 - 4k1
Cắt lỗ nếu giá giảm dưới 2k8
Kì vọng về tương lai khá xa ở các mốc: 6k, 8k và 9k5 trước khi tiến đến được mốc 10k giống như sếp tổng FLC mới phát biểu gần đây.
-
Nhận định dựa trên quan điểm cá nhân, không quy chụp hay khuyến khích các hành động mua vào hoặc bán ra cổ phiếu vào thời điểm hiện tại
* Nam Henry - Đại diện khối doanh nhân Posso