HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Những ngày gần đây, dường như có quá nhiều thông tin cả có lợi cả thất thiệt với FLC .
Tại các diễn đàn Chứng Khoán nói chung và diễn đàn chơi chứng khoán nói riêng, rất nhiều anh em buông lời lả lơi với sếp tổng FLC Quyết Trịnh.
-
Niềm tin vào FLC vẫn còn đó, nhưng nồi cơm nhà mình nhất quyết phải giữ bằng được.
Mua vào vùng giá 3k5 - 4k1
Cắt lỗ nếu giá giảm dưới 2k8
Kì vọng về tương lai khá xa ở các mốc: 6k, 8k và 9k5 trước khi tiến đến được mốc 10k giống như sếp tổng FLC mới phát biểu gần đây.
-
Nhận định dựa trên quan điểm cá nhân, không quy chụp hay khuyến khích các hành động mua vào hoặc bán ra cổ phiếu vào thời điểm hiện tại
* Nam Henry - Đại diện khối doanh nhân Posso
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.