HoangMinhchannel

FLC thoát khỏi vùng tích luỹ ngắn hạn

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Sau khi vượt khỏi vùng đỉnh tháng 6 năm 2021 thì FLC đã có khoảng thời gian tích luỹ quanh vùng đỉnh 14.7 - 15.4 này.

Trong phiên hôm qua, FLC đã có tín hiệu thoát ra khỏi vùng tích luỹ xác nhận xu hướng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới khi ngưỡng 15.7 đã bị breakout.

Target dự kiến của FLC sẽ là vùng 17.9 - 20.0

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.