HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Tham Khảo: Hiện tại giá cổ phiếu đang có xu hướng giảm xuống hỗ trợ vùng từ: 4700 - 4300
hiện tại các nhà đầu tư nên đứng ngoài đợi có tín hiệu mua vào rõ ràng hơn.
lưu ý vùng giá: 4700-4300 vì đây là vùng hỗ trợ gần nhất để có thể thiết lập được đà tăng trong tương lại, nếu giá xuyên phá qua vùng hỗ trợ này sẽ xuống vùng tiếp theo 3000-3600
Đóng lệnh: dừng lỗ