SonPriceAction

FR40 buy on breakout

Giá lên
OANDA:FR40EUR   France 40
Chỉ số France 40 đang có 1 setup pullback đẹp trên khung thời gian h4. Buy nếu xuất hiện tín hiệu breakout khỏi bearflag hoặc bullish fakey