HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
161 lượt xem
3
HIện tại giá đã vượt qua vùng kháng cự quan trọng và test lại.
Cơ hội đầu tư khi Buy ở vùng giá hiện tại
Mục tiêu kỳ vọng: 30-50%, Cắt lỗ 11,5%

Bình luận

tuyệt vời!
Phản hồi