BINANCE:FTMBTC   Fantom / Bitcoin
chúng ta có thể vào lệnh của giao dịch này theo ý kiến cá nhân với khoản cắt lỗ không đáng kể để đạt được mức lợi nhuận , chúc anh em có thể kiếm được lợi nhuận ở kèo FTM này